Upis u toku

Besplatno testiranje

Prvog dana se obavlja besplatno testiranje i kraći razgovor da bi se na osnovu pokazanog rezultata polaznik uputio na odgovarajući nivo. Postoji šest nivoa, od osnovnog do naprednog. Ovde se konverzacijski nivo izdvaja kao sedmi nivo. Opšti kursevi uključuju gramatiku, izgovor, slušanje, govor, čitanje i pisanje

Grupa

Grupa je sastavljena od 5-8 polaznika čime je omogućeno da svaki polaznik bude adekvatno angažovan na času, a samim tim i nastava postaje kvalitetnija i dinamičnija. Termini predavanja se određuju prvog časa u dogovoru sa predavačem i ne mogu se pomerati i to 60 časova po semestru. Svaki nivo ima 2 semestra.

Individualna nastava

Ukoliko je nastava individualna, semestar je sastavljen od 50 časova. Ovakav vid pohađanja kursa je osmišljen da odgovara određenim potrebama i željama polaznika. Svaki polaznik grupne nastave može da se po potrebi ili izraženoj volji prijavi za određeni broj individualnih časova.

DIPLOMA

Na kraju svakog semestra se polaže semestralni ispit, a na kraju drugog semestra se polaže završni ispit čime polaznik stiče pravo da dobije diplomu kojom se potvrđuje pohađanje određenog nivoa. U diplomu se unosi i fond časova, nivo i metodologija, odnosno udžbenik po kojem se izvodila nastava.

Da bi stekli pravo da izađete na ispit, odnosno da dobijete diplomu neophodno je da prisustvujete minimumu 80% fonda časova.

Međunarodni ispiti

U školi ”Alfa i Omega” možete da se pripremate za međunarodno priznate Kembridž ispite: (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL itd) kao i za ispite Gete instituta : ZD, ZMP, ZOP, DfB. Spisak naših polaznika koji su položili ove ispite s pravom se nalaze na istaknutom mestu u školi.


   
Škola “ALFA I OMEGA”  je potpisala Memorandum o saglasnosti sa British Council, Terazije 8/1, 23.05.2006.god.
Svi učenici škole “ALFA I OMEGA” imaju pravo da se učlane u biblioteku i e-centar British Council-a pod posebnim uslovima  predviđenim u “Studentskom paketu”
CHART OF EQUIVALENT LEVELS