Hipo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

Sa zadovljstvom preporučujem školu jezika “Alfa i Omega” vlasnice Jovanke Bošković. Škola jezika Alfa i Omega sarađuje sa našom bankom od početka 2004. godine i obučavaju naše zaposlene engleskom i nemačkom jeziku. Za oba jezika, zavisno od naših potreba, organizuju opšte i poslovne tečajeve, grupne i individualne časove, kao i pripremu za sertifikate Cambridge i Goethe instituta.
Škola “Alfa i Omega” održava visok standard nastave, časovi su korisni i zanimljivi i zaposleni in rado pohađaju. Posebno smo zadovoljni nivoom upućenosti profesora u specifičnost tematike, a i činjenicom da je škola fleksibilna, izlazi u susret specifičnim zahtevima Banke u smislu mesta održavanja nastave.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Tokom 2006. godine osoblje beogradske kancelarije za vezu Međunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija (Haškog tribunala) sa zadovoljstvom je pohađalo kurseve jezika u Školi “Alfa i Omega”. Kursevi su bili veoma profesionalno organizovani, zanimljivi, sa stručnim predavačima koji su bili veoma dobro pripremljeni za časove i spremni da motivišu učenike. lmajući ovo u vidu, kao i spremnost škole da prilagodi nastavu i vreme pohađanja svakom polazniku, želeli bismo toplo da preporučimo školu “Alfa i Omega”

Hipo Alpe-Adria-Lising d.0.0. Beograd

Sa školom stranih jezika “Alfa i Omega” sarađujemo još od 2003. godine, koja za potrebe naših zaposlenih organizuje tečajeve engleskog i nemačkog jezika.
Časovi se održavaju dva puta nedeljno po dva časa za grupe od petoro do desetoro polaznika. Osim toga, škola organizuje i individualnu nastavu sa vremenom koje odgovara našim saradnicima. Tečajevi podrazumevaju različite nivoe sa pristupnim testom i sa odgovarajućom literaturom. Rad je interaktivan i prilagođen svakom od polaznika kurseva (opštih, poslovnih, priprema za Camridge ispite i ispite Goethe insituta). Kroz ovu školu je prošlo 30 naših zaposlenih i posao se obavlja izuzetno kvalitetno i profesionalno.
S obzirom na postigunute ciljeve i na stalno rastuću motivaciju polaznika, na šta je uticala pozitivna energija predavača ove škole, iskreno preporučujemo saradnju sa školom “Alfa i Omega”.

dm-drogerie markt d.o.o.

Naša firma dm-drogerie markt d.o.o. je sarađivala sa školom stranih jezika “Alfa i Omega” u toku 2006.godine. Škola je za naše radnike organizovala kurs engleskog i nemačkog jezika u našim prostorijama i u terminima koji su nama odgovarali, te smo bili jako zadovoljni sa ovom vrstom fleksibilnosti.
Metodika koju je škola koristila, kao i nastavna sredstva i literatura su bili na veoma visokom nivou, pa su naši zaposleni bili jako zadovoljni.
Škola je organizovala opšte i poslovne kurseve jezika.
S obzirom na veoma prijatnu saradnju preporučujemo iskreno školu “Alfa i Omega”.

Medilens d.o.o.

Škola “Alfa i Omega” sa sedištem u bulevaru kralja Aleksandra 81. Beograd, organizovala je tečaj engleskog jezika u prostorijama naše firme sa fondom od 120 časova školske 2005/2006 god.
Ceo tečaj i kvalitet nastave je ispunio naša očekivanja te sa posebnim zadovoljstvom preporučujemo ovu školu.
Posebno ističemo profesionalnost nastavnog kadra koji je bio fleksibilan u satnici održavanja nastave, a sve to zbog našeg radnog vremena i koji je pored nastavnog plana i programa tokom nastave imao kulturološki pristup jezika.

Urbanistički zavod Beograda

Za potrebe Urbanističkog zavoda Beograda, škola stranih jezika “Alfa i Omega” organizovala je tečajeve engleskog i nemačkog jezika u toku školske godine 2004/05 i 2005/06.Kvalitet nastave, nastavni planovi, kao i stručnost i pozitivna energija predavača potpuno su ispunili naša očekivanja i zadovoljili naše kriterijume.

Kursevi     su    profesionalno    organizovani,    nastava    je    prilagođena interesovanju polaznika, a dinamika je 2×2 časa nedeljno.
Usluge škole stranih jezika “Alfa i Omega” preporučujemo za svaku saradnju.

Wiener Stadtishe a.d – Beograd

Sektor prodaje angažovao je jezički studio “Alfa i Omega” iz Beograda, sa predavačem Jovankom Bošković u cilju edukacije zaposlenih radnika Društva u oblasti učenja i usavršavanja znanja nemačkog i engleskog jezika.
Nakon završenog prvog ciklusa (kursa) nemačkog jezika možemo se izuzetno pohvalno izraziti i ujedno toplo preporučiti gore navedeni studio, kao i gospođu Bošković, kako za prezentovanu metodologiju rada, tako i za sam kvalitet obuke i stepen zalaganja u radu sa svakim polaznikom (učenikom) ponaosob i fleksibilnost pri realizaciji dogovorenih termina i rokova obuke.

Osnovna škola  “Aleksa Šantić” – Beograd

Jezički studio “Alfa i Omega” iz Beograda je već godinu dana prisutan u osnovnoj školi “Aleksa Šantić” gde drži nastavu engleskog jezika.
Svojim dobrim programom i bliskim odnosom sa decom uspostavljena je ne samo jezička, već i kreativna komunikacija. Časovi su dobro osmišljeni sa posebno prisutnim kulturološkim pristupom zemlji čiji se jezik uči, što je sve dodatno motivisalo naše učenike da zavole engleski jezik.
Profesori škole Alfa i Omega uspostavili su veoma blizak i kolegijalan odnos sa nastavnim kadrom i drugim osobljem naše škole.
Na osnovu pokazanih rezultata naših učenika i na osnovu dobrog mišljenja roditelja ovim preporučujemo školu “Alfa i Omega”

Osnovna škola “Miloje Vasić”- Beograd

Škola stranih jezika “Alfa i Omega” iz Beograda je već četvrtu godinu prisutna u osnovnoj školi “Miloje Vasić” gde uspešno izvodi nastavu engleskog jezika.

Dobrim programom i bliskim odnosom sa decom uspostavljena je ne samo jezička, već i kreativna komunikacija. Časovi su dobro osmišljeni sa posebno prisutnim kulturološkim pristupom zemlji čiji se jezik uči, što je sve dodatno motivisalo naše učenike da zavole engleski jezik.

Profesori škole “Alfa i Omega” uspostavili su uspešan i kolegijalan odnos sa nastavnim kadrom naše škole.

Na osnovu pokazanih rezultata naših učenika i pozitivnog mišljenja roditelja učenika, iskreno preporučujem školu “Alfa i Omega”.